Covid-19 update: we produceren en leveren nog steeds alle producten, dus plaats gerust je albelli-bestelling. Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om ons personeel te beschermen, maar we behouden daarbij de hoge kwaliteit die je van ons gewend bent.Lees meer

Algemene Voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden albelli BV (albelli.be)

1. Inleiding

Dit zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van albelli, bonusprint en önskefoto, handelsnamen van albelli BV en hierna gezamenlijk „albelli“, „wij“ of „ons“ genoemd. Naar deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt verwezen met „AV“.

albelli is gevestigd in Amsterdam, Nederland op het Stationsplein 53-57, postcode 1012 AB. We zijn geregistreerd bij het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 69103437. Ons btw-nummer is NL.8577.35.524.B01.

Het woord „klant“ of „u“ is in deze AV gedefinieerd als de persoon die gebruik maakt van onze websites, die een account registreert en gebruikt, onze foto-editor en andere diensten gebruikt, onze producten aanschaft, verzoeken voor informatie indient of belangstelling voor onze producten toont.

U kunt ons bereiken via onze klantendienst. U kunt onze chatdienst gebruiken of een e-mail sturen via onze websites, Facebook of Twitter gebruiken om contact met ons op te nemen, of ons bellen. Al onze contactgegevens vindt u gemakkelijk op onze websites: albelli.nl | albelli.be | bonusprint.co.uk | onskefoto.se.

2. Toepasbaarheid

Deze AV zijn bedoeld voor het gebruik van onze websites, voor het registreren en gebruiken van een account, voor het gebruik van onze foto-editor en andere diensten, voor al onze aanbiedingen, voor de door u geplaatste bestellingen en voor de overeenkomsten en andere wettelijke verbindingen die tussen ons en u zijn overeengekomen. Deze AV zijn eveneens van toepassing op volgende en aanvullende aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, en op nieuwe overeenkomsten met u.

Als u zich op een van onze websites voor een account registreert, dan wordt u gemeld dat u daarmee de AV accepteert. Ook bij het plaatsen van een bestelling wordt u gemeld dat u daarmee de AV accepteert. In beide gevallen kunt u de AV lezen en vindt u tevens een optie om ze af te drukken voor latere beoordeling.

Deze AV zijn elektronisch toegankelijk op al onze websites. Op verzoek worden ze u onverwijld en kosteloos toegezonden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Offertes/prijsvoorstellen worden zonder enige verplichting gedaan.

U ontvangt onze prijsvoorstellen in ons online-bestelproces, of door ons op andere wijzen als zodanig aangegeven, op basis van uw specifieke verzoek. Algemene aanbiedingen op onze websites, in onze e-mails en in reclamemateriaal zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en deze worden niet als offerte beschouwd.

U kunt ons prijsvoorstel accepteren door tijdens het bestelproces een betaling te verrichten. Bij ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling geplaatst en wordt de overeenkomst samengesteld, ervan uitgaande dat het uploaden van uw foto‘s is geslaagd. Alle bestellingen vallen onder onze AV.

We zullen uw bestelling direct per e-mail bevestigen.

4. Uitvoeren van de overeenkomst en levering

We beginnen direct na het samenstellen van de overeenkomst met het verwerken van uw bestelling.

Het is onze bedoeling om de productie van uw bestelling te beginnen op de werkdag volgende op de dag waarop de overeenkomst is samengesteld. Onze websites bevatten informatie over de geschatte levertijden voor elk van onze producten en deze kunnen verschillen, afhankelijk van de tijd van het jaar, omdat vakantieseizoenen of andere omstandigheden invloed kunnen hebben op de tijd die nodig is om bestellingen uit te voeren in onze productiefaciliteiten. De bezorgvoorwaarden mogen niet als definitieve voorwaarden worden beschouwd en we kunnen alleen ons best doen om de door u bestelde producten zo spoedig mogelijk te leveren.

Voor het geval dat u meer dan één product tegelijk bestelt, zullen we deze indien mogelijk als één pakket versturen. In dat geval is de langste bezorgtermijn van toepassing.

Bestellingen worden afgeleverd via de gewone post of per bezorger.

5. Prijzen en betaling

Prijzen op onze websites, in onze e-mails en in reclamemateriaal zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en kunnen van tijd tot tijd verschillen.

Prijzen zijn inclusief btw waar van toepassing en exclusief verzendkosten en eventuele invoerrechten, heffingen en belastingen.

De prijs van uw specifieke bestelling en de verzendkosten worden tijdens het bestelproces weergegeven als onderdeel van de aanbieding, die u accepteert door de betaling uit te voeren, de laatste stap in ons bestelproces. De verzendkosten omvatten geen eventueel toepasbare invoerrechten, heffingen en belastingen, noch kunnen we daar informatie over geven, omdat deze worden geheven door het land van uw bezorgadres. We raden aan om voor informatie contact op te nemen met uw lokale belastingkantoor.

We bieden onze klanten regelmatig kortingscodes en promoties aan. Specifieke voorwaarden zijn van toepassing. Als een kortingscode is verlopen, is de standaardprijs van toepassing.

Onze websites bevatten informatie over de verschillende betaalmethoden die voor onze klanten beschikbaar zijn. Zoals hierboven is aangegeven, plaatst u de bestelling door een betaling uit te voeren in ons bestelproces. Bij ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling geplaatst en wordt de overeenkomst samengesteld, ervan uitgaande dat het uploaden van uw foto‘s is geslaagd. Nadat we uw betaling hebben ontvangen, sturen we u een bevestiging per e-mail.

6. Geen recht op intrekking

Omdat onze producten worden gemaakt volgens de specificaties van de klant (consument) of duidelijk zijn gepersonaliseerd, hebben onze klanten niet het recht op intrekking van de overeenkomst.

7. Conformiteit en klachten

De producten die we leveren, beschikken over de kwaliteit en prestaties die normaal zijn voor goederen van hetzelfde type en die u naar alle redelijkheid kunt verwachten. Houd er rekening mee dat de kwaliteit van onze afdrukken afhankelijk is van de kwaliteit van de digitale afbeeldingen die u uploadt en wij derhalve geen claims vanwege verschillen in kleuren tussen een afdruk en het oorspronkelijke digitale beeld kunnen accepteren.

Mocht u ontevreden zijn over uw bestelling of onze dienst, dan verzoeken we u om ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling hiervan op de hoogte te brengen zodat we u een passende oplossing kunnen aanbieden.

In het geval dat het door u bestelde product niet overeenkomt met de overeenkomst, als gevolg van een duidelijk defect of de onvolledige of onjuiste verwerking van uw bestelling, dan moet u ons hiervan op de hoogte stellen binnen twee maanden na de datum waarop u het gebrek aan conformiteit hebt gedetecteerd. In het geval van een gebrek aan conformiteit hebt u het recht op herstel of vervanging die we u binnen onze standaard levertermijn zullen zenden. We sturen u deze kosteloos toe.

Let op: als u de digitale fotobestanden van uw account verwijdert of uw account helemaal opheft, zijn wij niet in staat om uw bestelling opnieuw af te drukken.

In het geval dat we u niet kunnen voorzien van herstel of vervanging die het gebrek aan conformiteit oplost, hebt u het recht om de overeenkomst te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen van het aankoopbedrag, behalve wanneer het gebrek aan conformiteit miniem is.

U bent verplicht om de producten die niet conform waren, op ons verzoek aan ons te retourneren. We zorgen ervoor dat u geen verzendkosten hoeft te betalen.

We zijn niet verplicht om een oplossing aan te bieden voor een product dat is beschadigd als gevolg van onjuist gebruik door de klant of door normale slijtage.

8. Foto-opslag/fotobeheer

De diensten aangeboden op onze websites albelli.nl en bonusprint.co.uk zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor foto-opslag of om foto‘s te organiseren; voor dat doel zijn ze niet ontworpen.

De diensten die te vinden zijn op onskefoto.se omvatten Minbildbank. Minbildbank is een dienst voor foto-opslag en -beheer die beschikbaar is voor actieve klanten. U bent een actieve klant als u in de afgelopen 12 maanden ten minste één bestelling bij ons hebt geplaatst. Na deze periode is de toegang tot Minbildbank beperkt en wordt u daarover geïnformeerd in een e-mail aan uw laatst bekende e-mailadres. Daarna kunt u een nieuwe bestelling plaatsen om nogmaals 12 maanden toegang te krijgen, of uw foto‘s downloaden en van Minbildbank verwijderen. Als u geen bestelling plaatst om toegang te krijgen binnen 6 maanden nadat we de e-mail hebben verzonden, sturen we u nogmaals een e-mail waarna we uw foto‘s 14 dagen later zullen verwijderen.

We doen commercieel redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat elke foto die u uploadt naar onze diensten voor u beschikbaar is om via uw account te gebruiken, maar dit kunnen wij niet garanderen. U bent zelf ervoor verantwoordelijk om altijd kopieën van uw foto‘s elders op te slaan. We zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van foto‘s of andere gegevens.

9. Gebruikersgedrag

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw account en u garandeert dat u, of anderen die uw account met uw toestemming gebruiken, zich zullen houden aan de AV. Accounts worden toegewezen aan individuele benoemde personen en mogen niet worden gedeeld. U gebruikt uw eigen naam en contactgegevens en u houdt uw wachtwoord strikt vertrouwelijk. Meld het ons direct als u vermoedt dat uw account zonder uw toestemming is gebruikt.

U garandeert dat de foto‘s die naar onze diensten zijn geüpload via uw account geen inbreuk maken op rechten van derden. Rechten van derden omvatten, zonder beperking, intellectuele eigendomsrechten, zoals copyrights, aanverwante rechten, ontwerprechten, patentrechten, rechten op handelsmerken, rechten op handelsnamen en rechten op handelsgeheimen. Rechten van derden omvatten tevens, zonder beperkingen, privacy-rechten en rechten op basis van iemands portret.

U garandeert tevens dat de foto‘s die via uw account naar onze diensten zijn geüpload, geen inbreuk maken op de strafrechtwetgeving, wettelijke bepalingen van dwingend rechterlijke aard, de openbare orde, de openbare moraal of wat overeenkomstig ongeschreven wetten wordt beschouwd als correct sociaal gedrag.

U garandeert dat we, door het verwerken van uw bestelling en het uitvoeren van de overeenkomst, geen inbreuk maken op enige rechten van derden of wetten zoals hierboven genoemd.

U garandeert dat de bestellingen die u plaatst, bedoeld zijn voor privé- en niet-commercieel gebruik.

U garandeert dat de foto‘s die via uw account naar onze diensten zijn geüpload, geen virussen, malware, Trojaanse paarden of andere vormen van schadelijke software of andere inhoud bevatten die onze diensten kunnen compromitteren. U garandeert dat u onze diensten niet zult hacken, spammen of op enige andere wijze zult gebruiken die de integriteit of uitvoering van onze diensten beïnvloedt of onderbreekt. U garandeert tevens dat u geen (persoonlijke) gegevens van onze diensten zult verzamelen of verwerken.

U zult albelli en haar dochterondernemingen schadeloos stellen, verdedigen en buiten aansprakelijkheid houden van en tegen alle claims, kosten, schade, verliezen, aanspraken en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) voortvloeiende uit of in verband met enige claim voortvloeiende uit of in verband met uw inbreuk of vermoede inbreuk op de AV.

We hebben het recht om de overeenkomst te annuleren, uw foto‘s te verwijderen, uw account tijdelijk te blokkeren of op te heffen en de betreffende autoriteiten op de hoogte te stellen mocht u in overtreding zijn van de AV of als we ernstige verdenkingen hebben dat zulks het geval is. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg hiervan.

10. Beschikbaarheid van onze diensten

Het is onze bedoeling om al onze diensten continu voor u beschikbaar te houden, maar onderhoudswerk, veiligheidsupdates of evenementen of onderbrekingen die buiten onze controle vallen, kunnen onze diensten of uw account af en toe onderbreken. We zijn niet aansprakelijk voor enige verliezen of schade in verband met dergelijke onderbrekingen.

Onze diensten zijn voor u beschikbaar als u een computer of apparaat met internettoegang en een actuele internetbrowser gebruikt. Voor onze mobiele toepassingen zijn aanvullende eisen van toepassing. U bent verplicht om afdoende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw apparaat en de door u gebruikte software. Let op: wij zijn niet aansprakelijk zijn voor de apparaten en software die u gebruikt bij het werken met onze diensten, noch zijn we aansprakelijk voor fouten of gegevensverlies tijdens de overdracht van digitale fotobestanden naar onze diensten via computernetwerken of telecommunicatie-faciliteiten die niet door ons worden beheerd of bediend.

Onze websites, toepassingen, foto-editor en andere diensten worden aangeboden op basis „zoals ze zijn“ en „indien beschikbaar“ zonder enige garantie. Van tijd tot tijd kunnen we aanpassingen aan onze diensten uitvoeren.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot copyrights, aangrenzende rechten, databaserechten, ontwerprechten, rechten op handelsmerken, handelsnamen en handelsgeheimen en patentrechten op en met betrekking tot onze websites, toepassingen, foto-editor en diensten, inclusief de bijbehorende kennis, zijn het eigendom van albelli en haar licentiegevers.

U hebt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare beperkte licentie, zonder het recht op sublicentiëren, voor het benaderen en gebruiken van onze diensten uitsluitend zoals nodig is om van onze diensten gebruik te maken. U bent niet gerechtigd om enig deel van onze diensten te reproduceren, bewerken of aan het publiek beschikbaar te stellen behalve wanneer dat onder de verplichte wetgeving is toegestaan.

We zijn gerechtigd om technische maatregelen te nemen ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. U mag deze beveiliging niet verwijderen, vermijden of negeren of zulks door derden laten doen.

U bent niet gerechtigd om onderdelen van onze websites, toepassingen, foto-editor en diensten geheel of gedeeltelijk te integreren of te combineren in of met software die niet door ons beschikbaar is gesteld. Hercompileren, reverse engineeren of enige vorm van vertalen of bewerken van onze websites, toepassingen, foto-editor en diensten is niet toegestaan behalve en uitsluitend wanneer deze acties volledig vallen onder wat door de verplichte wetgeving is toegestaan.

12. Privacy

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is voor ons van het grootste belang. We verwerken persoonlijke gegevens van onze klanten in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Lees ons privacybeleid en onze privacyverklaring voor meer informatie over onze verwerking van persoonlijke gegevens. We gebruiken tevens cookies bij het aanbieden van onze diensten. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

13. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot schade die het rechtstreekse en directe gevolg is van het niet nakomen van onze verplichtingen of een onwettige daad onzerzijds. Dat betekent dat we niet aansprakelijk zijn, in combinatie met andere soorten schade, voor indirecte of gevolgschade zoals in de vorm van verlies van omzet, verlies van winst, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of schadeclaims van derden. Evenmin zijn we aansprakelijk voor verlies van of schade aan gegevens.

De omvang van onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat volgens onze verzekeringspolis wordt uitbetaald, of het bedrag van de aankoopprijs betaald door u voor uw bestelling waaruit onze aansprakelijkheid voortvloeit voor het geval verzekeringen niet zijn betaald.

De beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval van opzet of opzettelijke roekeloosheid van de kant van albelli.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De juridische relatie tussen ons en u wordt uitsluitend beheerd door de Belgische wetgeving. Toepassing van de Weense verkoopconventie is uitgesloten.

Elk dispuut tussen ons en u wordt uitsluitend aangeboden aan de bevoegde rechtbank in Antwerpen, België.

15. Andere bepalingen

Mocht een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar worden, dan heeft dat geen invloed op de andere bepalingen. De niet-uitvoerbare bepaling wordt in dergelijke gevallen beschouwd als te zijn vervangen door een bepaling die effectief is en die zo min mogelijk verschilt van de inhoud en het bereik van de originele bepaling.

De AV kunnen te allen tijde worden gewijzigd of bijgewerkt. De meest recente versie is altijd op onze websites te vinden.

De AV zijn tevens van toepassing namens de juridische personen of entiteiten, ondersteunende personen en medewerkers die we betrekken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

De juridische relatie tussen u en ons en uw rechten en verplichtingen onder de overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze bepaling heeft effect onder het eigendomsrecht.

*****

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.