Covid-19 update: we produceren en leveren nog steeds alle producten, dus plaats gerust je albelli-bestelling. Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om ons personeel te beschermen, maar we behouden daarbij de hoge kwaliteit die je van ons gewend bent.Lees meer

Privacybeleid

1. Introductie

Persoonlijke gegevens vormen een belangrijk onderdeel van de activiteiten van albelli. Persoonlijke gegevens zijn een waardevol bezit dat adequaat moet worden beheerd en bewaakt om de tevredenheid van klanten en werknemers te behouden en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Bij albelli verwerken we een groot aantal persoonlijke gegevens, waarvan de bescherming wordt geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De GDPR vereist dat we persoonsgegevens legitiem en verantwoordelijk verwerken. Dit Privacybeleid bepaalt hoe albelli persoonlijke gegevens verwerkt en beveiligt.

albelli wil een betrouwbare partij zijn als het gaat om de verwerking van gegevens, zodat ons succesvolle bedrijf kan blijven groeien en een geweldige werkomgeving kan bieden. De strategie van albelli is erop gericht een betrouwbare partner voor onze klanten te zijn en tegelijkertijd de bestaande risico’s te verminderen voor alle betrokken partijen.

Wanneer we persoonsgegevens niet met de juiste zorg behandelen, kan albelli onder toezicht worden gesteld door een toezichthouder, financiële verliezen lijden (inclusief mogelijke boetes) en het kan onze bedrijfs- en merkreputatie beschadigen. Boetes voor niet-naleving van de AVG kunnen oplopen tot €20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Raadpleeg hoofdstuk 4 en 5 van dit beleid voor meer informatie over de AVG en de definitie van persoonlijke gegevens.

2. Doel van dit beleid

Het doel van dit beleid is om te beschrijven hoe albelli omgaat met persoonlijke gegevens en deze beschermt, om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

3. Reikwijdte van dit beleid

Alle behandeling van persoonlijke gegevens door albelli B.V. en zijn gelieerde bedrijven, albumprinter Holding B.V., albumprinter Services B.V., albumprinter Productions B.V., albumprinter.com B.V., albelli GmbH, albumprinter Norway AS, fotoknudsen AS en Resnap B.V. met betrekking tot zijn merken albelli, fotoknudsen, bonusprint, onskefoto en Resnap, vallen onder dit beleid. Dit omvat gegevens van zakelijke klanten*, consumenten, uitvoerders, werknemers en zakelijke relaties van leveranciers (in welke vorm dan ook) die worden verzameld, opgeslagen, gedeeld, verzonden en / of anderszins gebruikt in onze onderneming .

*Zakelijke contacten zijn de personen die bij het bedrijf werken of het bedrijf vertegenwoordigen.

4. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Sommige gegevens zijn privacygevoelig en kunnen worden aangeduid als ‘persoonlijke gegevens’. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de ‘betrokkene’).

De betrokkene hoeft geen direct geïdentificeerd individu te zijn door middel van naam, maar zodra een individu kan worden gekozen uit een groep, geïndividualiseerd en op een gegeven moment geïdentificeerd, zijn de gegevens persoonlijke gegevens. Alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon moeten als persoonlijke gegevens worden beschouwd. Puur transactionele gegevens zijn bijvoorbeeld op zichzelf geen direct identificeerbare gegevens, maar het worden persoonlijke gegevens wanneer deze verband houden met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, bijvoorbeeld omdat deze is gekoppeld aan een naam, een e-mailadres of een telefoonnummer .

De AVG heeft een speciaal regime voor speciale gegevenscategorieën. Gegevens van speciale categorieën zijn persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, of lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheids- of medische gegevens, gegevens over iemands seksleven of seksuele geaardheid of gegevens met betrekking tot criminele activiteiten blijkt.

De verwerking, evenals het verzamelen of gebruiken van gevoelige persoonlijke gegevens, is verboden, tenzij een uitzondering op het algemene verbod van toepassing is. Het verzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens zal daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Ook het verzamelen en gebruiken van gegevens van gevoelige groepen, zoals kinderen / minderjarigen, gehandicapten en ouderen wordt vermeden, tenzij we duidelijk toestemming hebben om dergelijke gegevens te verwerken.

Hieronder volgen voorbeelden van gegevens die over het algemeen als persoonlijke gegevens worden beschouwd:
– Voornaam en /of initialen en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Foto
– Geboortedatum of -plaats
– IP-adres
– UID‘s
– Cookies
– Betalings- of transactiegegevens

5. Welke principes zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens bij albelli?

De volgende basisbeginselen voor gegevensbescherming zijn van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens binnen albelli.

5.1 Legitimiteit, eerlijkheid en transparantie

albelli verwerkt alleen persoonsgegevens voor een rechtvaardig, duidelijk en legitiem doel. Dit betekent dat de verwerking van persoonsgegevens altijd gebaseerd is op een rechtsgrondslag zoals verstrekt door de AVG, zoals bijvoorbeeld de toestemming van de betrokkene, wanneer deze noodzakelijk zijn voor het aangaan of uitvoeren van een contract met de betrokkene of wanneer we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken*.

Bovendien zijn we open en transparant over de verwerking van persoonsgegevens tegenover de betrokkene, de maatschappij en de autoriteiten voor gegevensbescherming. We verstrekken de vereiste informatie over onze verwerkingsactiviteiten via verschillende kanalen, onder meer via onze privacyverklaring op onze website en ons personeelshandboek voor werknemers.

Ten slotte respecteren we de rechten van de betrokkenen en faciliteren we verzoeken wanneer dit vereist en haalbaar is.

*Zie artikel 6 AVG voor alle juridische gronden

5.2 Doelbeperking

albelli verzamelt alleen persoonlijke gegevens voor duidelijk omschreven en expliciet beschreven doeleinden. Wanneer we de persoonsgegevens verder willen verwerken voor een ander doel dan waarvoor het oorspronkelijk is verzameld, zullen we beoordelen of dit nieuwe doel overeenkomt met het oorspronkelijke doel. We zullen de link leggen tussen de doelen, de context waarin de persoonlijke gegevens zijn verzameld, de aard van de gegevens en de mogelijke gevolgen van deze beoordeling. Waar nodig worden aanvullende maatregelen getroffen om de persoonlijke gegevens te beschermen.

5.3 Gegevensminimalisatie

albelli verzamelt en verwerkt alleen de categorieën met persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de gedefinieerde doeleinden. De systemen zijn geconfigureerd om alleen de verwerking van de minimale verzameling gegevens mogelijk te maken (privacy standaard).

5.4 Nauwkeurigheid van gegevens

albelli zorgt ervoor dat de verzamelde en gebruikte persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn, door regelmatig onze databanken te bekijken en het voor betrokkenen gemakkelijk te maken om rectificatie van hun onjuiste persoonlijke gegevens aan te vragen.

5.5 Opslagbeperking

albelli bewaart persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om de gedefinieerde doelen te bereiken of zolang als toegestaan door de wet. We hebben maximale bewaartermijnen bepaald en geïmplementeerd voor alle persoonlijke gegevens waarover we beschikken. Nadat de bewaarperiode is verstreken, worden persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

5.6 Integriteit en vertrouwelijkheid

albelli zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die aan ons zijn toevertrouwd, veilig en vertrouwelijk worden opgeslagen. Toegang tot persoonlijke gegevens wordt alleen verstrekt aan personen en/ of organisaties die toegang tot de gegevens nodig hebben, die toegangsrecht hebben en het recht hebben tot verwerking.

5.7 Verantwoordelijkheid

albelli is verantwoordelijk voor al het gebruik van persoonlijke gegevens. We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de bovenstaande principes worden nageleefd. We documenteren en demonstreren de effectiviteit van deze maatregelen.

6. Beleidseigenaar en contactgegevens

Dit beleid is eigendom van het Comité voor gegevensbescherming. Voor vragen over de manier waarop we je persoonlijke data verwerken, lees eerst onze privacyverklaring. Voor overige vragen of klachten kun je onze veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen met onze klantendienst.

7. Herzieningen

Dit beleid wordt periodiek herzien, dus zorg ervoor dat u regelmatig kennis neemt van dit document.

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.