Disclaimer

1. Opdrachtaanname

Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het gebruik van de albelli software. Na verwerking van de opdracht wordt het door de klant overgedragen bestand bewaard op de server van albelli. Dit voor het geval dat de klant later meerdere exemplaren van het bestelde album wenst af te nemen.

2. Auteursrecht

De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. albelli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand.   albelli gaat ervan uit dat het auteursrecht van het bestand berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Daarnaast dient de opdrachtgever zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land.

3. Aansprakelijkheid

Voor beschadiging of verlies van de bestanden kan albelli in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. albelli stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde fotoboeken nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever bij het gebruik van de albelli fotoboeken creator op zijn computerscherm te zien krijgt. De aansprakelijkheid van albelli blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten.

4. Levertijd

Alle opdrachten worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling uitgevoerd. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

5. Garantie

Reclamaties dienen, voorzover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken, na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.

albelli B.V.

Stationsplein 53-57
1012 AB Amsterdam
Nederland
KvK nr.: 69103437
Ondernemingsnummer: NL.8577.35.524.B01

Geschillenbeslechting

Als je problemen ondervindt met een product dat je bij ons hebt gekocht, neem dan contact met ons op. Mochten we er niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie.

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.